edward-howell-VlTJdP8ZY1c-unsplash.jpg

KURSUS I EFTERFØDSELSREAKTION

Billede - fuldt booket.jpg

6-DAGES KURSUS I EFTERFØDSELSREAKTION HOS MØDRE OG FÆDRE

Diagnostik og behandling

Om kurset

Vil du gerne fordybe dig i, hvad en fødselsreaktion helt præcist er, forstå hvilke andre psykiske udfordringer der grænser op til en fødselsreaktion og blive skarp på hvordan en fødselsreaktion kan behandles? Vi har den fornøjelse at kunne invitere jer til det første danske 6- dages kursus for psykologer i emnet fødselsreaktion, med Danmarks førende forskere og klinikere inden for emnet.

Undervisere:

     Johanne Smith-Nielsen (PhD., cand.psych.,aut.)
     Anna-Katherine Højland (cand.psych.aut./specialist & Jordemoder)

     Henrik Dybvaad Larsen, (cand.psych.aut & specialist i psykoterapi og supervision af psykoterapi)
     Helle Birkholm-Buch, (cand.psych.aut. & specialist i Klinisk Psykologi)

     Svend Aage Madsen (PhD., cand.psych., aut. & klinisk specialist)

Sted: Grønløkkevej 8d, 5000 Odense, Danmark

Dato: 21. 22. og 23. januar, 1. marts og 8.-9. april (9-16 alle dagene). Kurset er fyldt, men vi arbejder på at oprette kurset igen til sommer.

Tilmeldingsfrist: Kurset er fuldt booket, men vi er arbejder på at opsætte kurset igen. Skriv til os hvis du ønsker at blive kontaktet, når datoerne er på plads.

Deltagere: Max 50 deltagere. 75 % af kursisterne er psykologer og 25 % kan være andre fagggrupper (af hensyn til at få kurset godkendt på psykologernes specialistuddannelse).

Forplejning: Du har mulighed for selv at tage mad med. Der er køleskab til rådighed, hvor du kan opbevare din mad. Dertil er det muligt at bestille mad til 600 kr for alle 6 dage. Kaffe, te og vand er inkluderet i kursusprisen.

Deltagerform: Både fremmøde i Odense og live-online deltagelse er muligt

Pris: Kursus pris: 6500,- Det er muligt at betale kurset i 3 rater, med et gebyr på 100 kr.

Merit: Kurset er godkendt af Dansk Psykologforening til 36 timer på psykologernes specialistuddannelse på det tværgående modul.

  • 24 timer for de første 4 kursusdage under emnet: Efterfødselsreaktioner.

  • 12 timer for de sidste 2 kursusdage under emnet: Efterfødselsreaktioner hos mænd.

Sprog: Dansk

Tilmelding: Tilmeld dig ved at skrive mail til gro-kursusudbyderne@protonmail.com, hvorefter tilmeldelsesblanket og betalingsinformation bliver sendt til din mail.

Kursusbeskrivelse: På kurset vil kursisten blive indført i, hvad en fødselsreaktion er ud fra forskningsmæssige betragtninger samt hvordan det kliniske billede af en sådan reaktion, kan variere. Kursisten vil lære at skærpe sine transdiagnostiske overvejelser og blive bekendt med bestemte typer behandlingsmuligheder. Kurset bevæger sig ikke i en bestemt terapeutisk retning. Kursisten vil i stedet opnå en forståelse af de underliggende mekanismer i forskellige typer fødselsreaktioner samt det målrettede arbejde med disse. På kurset vil der både arbejdes dybdegående med forståelse og behandling af efterfødselsreaktion hos mødre og fædre samt forståelsen af, hvordan fosteret påvirkes af reaktioner, der allerede starter i graviditeten. Kursisten vil desuden blive bekendt med forståelse og behandlingsmuligheder, når en fødselsreaktion påvirker samspillet mellem den ramte og det spæde barn.  

Kursusbevis: Du vil modtage 2 kursusbeviser efter at have deltaget på alle 6 kursusdage.

Program:

Dag 1 v. Johanne Smith Nielsen: Hvad er en fødselsdepression (d. 21. januar)

● Definition (herunder diagnostik og transdiagnostik)

● Screening

● Risikofaktorer i forbindelse med udvikling af en fødselsdepression

● Konsekvenser

Dag 2 v. Johanne Smith-Nielsen (3 timer): Tilknytning og samspil og Anna-Katherine Højland (3 timer): Udvikling af fødselsreaktioner og behandlingsmuligheder (d. 22. januar)

● J: Kort om tilknytning

● J: Fødselsreaktioners mulige betydning for samspil og tilknytning

● J: Mulige interventioner

● A: Perinatale traumer

● A: Forskellige "typer" efterfødselsreaktioner og screening heraf  

Dag 3 v. Anna-Katherine Højland: Intervention og kliniske færdigheder (d. 23. januar)

● Newborn behavioral observation, PC-era

● Behandling af efterfødselsreaktion - kliniske færdigheder

● Klinisk guidelines i arbejdet med svære fødsels- eller graviditetsberetninger

Dag 4 v. Henrik Dybvad Larsen sammen med Mette Rahbek: Fostrets og fødslens psykologi, “forløberne” for efterfødselsreaktioner og Helle Birkholm Buch: særlige forhold hos tvillingeforældre (1. marts)

● Henrik: Fostrets psykologi i forbindelse med sårbarheder i graviditeten

● Henrik: Fosterprogrammering, fx ved at knytte bånd i graviditeten

● Henrik: Fødslens psykologi

● Helle: Tvillingeforældres forældredannelse samt særlige sårbarheder og ressourcer

● Helle: Tvillingers atypiske tilknytning – når dyadisk relatering giver udfordringer

● Helle: Vigtige foki i behandling af efterfødselsreaktioner blandt tvillingeforældre

Dag 5-6 v. Svend Aage Madsen: Mænd og fødselsdepression (8.-9. april)

● Mænds psyke, skjulte psykiske problemer og måder at udtrykke psykiske tilstande på

● At have psykiske problemer, at søge hjælp og at være patient

● Manden som far og den nyeste viden om mænds forhold til forældreskabet

● Fødselsdepression – ”perinatal depression” - hos fædre: udbredelse, karakteristika, screening mv.

● Behandling af mænd med fødselsdepressioner – før og efter fødslen:

    ○ Tilbagetrækning

    ○ Vrede

    ○ Hurtigt væk fra smerte

    ○ Overvældende følelser

    ○ Ambivalens

● Behandlingsmål: Lettelse af faderens tilstande og styrkelse af hans tilknytning til barnet.