edward-howell-VlTJdP8ZY1c-unsplash.jpg
edward-howell-VlTJdP8ZY1c-unsplash.jpg

KOMMENDE KURSER

138716865_1058542117942697_6672666973410

6-DAGES KURSUS OM EFTERFØDSELSREAKTIONS HOS MØDRE OG FÆDRE

Hold 2 - Maj 2021

Vil du gerne fordybe dig i, hvad en fødselsdepression helt præcist er, forstå hvilke andre psykiske udfordringer der grænser op til og hvornår der kan være tale om en fødselsreaktion og blive skarp på hvordan en disse kan behandles? Vi har den fornøjelse endnu engang at kunne invitere til et 6- dages kursus i emnet fødselsreaktion, med Danmarks førende forskere og klinikere inden for emnet.

5-DAGES CFT KURSUS BEHANDLING AF MØDRE MED EFTERFØDSELSREAKTION 

Oktober 2021

Ønsker du at fordybe dig i, hvordan en efterfødselsreaktion kan behandles med udgangspunkt i Compassion fokuseret terapi (CFT)? På dette kursus introduceres du for CFT og opbygger din evne til at arbejde med de specifikke problematikker, som mødre med efterfødselsreaktioner kan have i forhold til sig selv og relationen til det nyfødte barn. Underviser: Michelle Cree

Sleeping Baby

1-DAGES KURSUS OM SPÆDBARNSSØVN: FORSTÅELSE OG REGULERING

November 2021

Vil du gerne blive klogere på spædbarnssøvn, og på hvordan du bedst muligt kan rådgiver forældre herom?  Vi har den fornøjelse at kunne invitere fagpersonale til et 1-dages kursus for ved selveste professor Helen Ball fra England. 

l.webp

NBO – THE NEWBORN BEHAVIOURAL OBSERVATIONS

August 2021

Arbejder du med spædbørn eller mangler et redskab til at hjælpe forældre til bedre at kunne regulere spædbarnet? Så er NBO måske noget for dig. NBO er en relationsstøttende observation af spædbørn. NBO synliggør spædbarnets sprog og adfærdsmæssige evner gennem en fælles systematisk observation af spædbarnets adfærd. Vil du vide mere, kan du  nedenfor trykke dig ind på Familieprojektets side og se deres beskrivelse af metoden.