edward-howell-VlTJdP8ZY1c-unsplash.jpg

KURSUS I EFTERFØDSELSREAKTION 2

138716865_1058542117942697_6672666973410

6-DAGES KURSUS I EFTERFØDSELSREAKTION HOS MØDRE OG FÆDRE 2

Diagnostik og behandling

Om kurset

Vil du gerne fordybe dig i, hvad en fødselsdepression helt præcist er hvornår vi kan bruge begrebet efterfødselsreaktion, forstå hvilke andre psykiske udfordringer der grænser op til en fødselsdepression og blive skarp på hvordan både fødselsdepression og fødselsreaktion kan behandles? Vi har den fornøjelse at kunne invitere jer til et 6- dages kursus for fagpersonale der arbejder med emnet fødselsreaktion. Underviserne på kurset er Danmarks førende forskere og klinikere inden for emnet.

 

Undervisere:

     Henrik Dybvaad Larsen (cand.psych.aut & specialist i psykoterapi og supervision af

     psykoterapi)

     Helle Birkholm-Buch, (cand.psych.aut. & specialist i Klinisk Psykologi)

     Johanne Smith-Nielsen (PhD., cand.psych.,aut.)

     Anna-Katherine Højland (cand.psych.aut./specialist & Jordemoder)

     Svend Aage Madsen (PhD., cand.psych., aut. & klinisk specialist)

Sted: Grønløkkevej 8d, 5000 Odense, Danmark

 

Dato: 7. og 8. maj, 4., 5.,  25. og 26. juni. (9-16 alle dagene).

 

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2021 - der er 4 plaser tilbage

 

Deltagere: Psykologer, sundhedsplejersker, læger, jordemødre, psykoterapeuter og andre relevante faggrupper.

 

Forplejning: Du har mulighed for selv at tage mad med. Der er køleskab til rådighed, hvor du kan opbevare din mad. Dertil er det muligt at bestille mad til 600 kr. for alle 6 dage. Kaffe, te og vand er inkluderet i kursusprisen.

 

Deltagerform: Både fremmøde i Odense og live-online deltagelse er muligt

 

Pris: Kursus pris: 6500,- Det er muligt at betale kurset i 3 rater, med et gebyr på 100 kr.

 

Merit: Dette kursus forhåndsgodkendes ikke til psykologernes specialistuddannelse, da vi forventer, at mere end 25 % af deltagerne vil være fra anden relevant faggruppe.

Sprog: Dansk

 

Tilmelding: Tilmelding er bindende. Tilmeld dig ved at skrive mail til gro-kursusudbyderne@protonmail.com, hvorefter tilmeldelsesblanket og betalingsinformation bliver sendt til din mail.

 

Kursusbeskrivelse: På kurset vil kursisten blive indført i, hvad en fødselsdepression er ud fra forskningsmæssige betragtninger samt hvordan det kliniske billede af en sådan reaktion, kan variere hertil hvornår vi ikke kan tale om fødselsdepression men i stedet kan bruge betegnelsen fødselsreaktion. Kursisten vil lære at skærpe sine transdiagnostiske overvejelser og blive bekendt med bestemte typer behandlingsmuligheder. Kurset bevæger sig ikke i en bestemt terapeutisk retning. Kursisten vil i stedet opnå en forståelse af de underliggende mekanismer i forskellige typer fødselsreaktioner samt det målrettede arbejde med disse. På kurset vil der både arbejdes dybdegående med forståelse og behandling af efterfødselsreaktion og depression hos mødre og fædre samt forståelsen af, hvordan fosteret påvirkes af reaktioner, der allerede starter i graviditeten. Kursisten vil desuden blive bekendt med forståelse og behandlingsmuligheder, når en fødselsreaktion eller en fødselsdepression påvirker samspillet mellem den ramte og det spæde barn.  

 

Kursusbevis: Du vil modtage ét kursusbevis efter at have deltaget på alle 6 kursusdage.

 

Program:

Dag 1 v. Henrik Dybvad Larsen sammen med Mette Rahbek: Fostrets og fødslens psykologi, “forløberne” for efterfødselsreaktioner og Helle Birkholm Buch: særlige forhold hos tvillingeforældre (d. 7. maj)

● Henrik: Fostrets psykologi i forbindelse med sårbarheder i graviditeten

● Henrik: Fosterprogrammering, fx ved at knytte bånd i graviditeten

● Henrik: Fødslens psykologi

● Helle: Tvillingeforældres forældredannelse samt særlige sårbarheder og ressourcer

● Helle: Tvillingers atypiske tilknytning – når dyadisk relatering giver udfordringer

● Helle: Vigtige foki i behandling af efterfødselsreaktioner blandt tvillingeforældre

Dag 2 v. Johanne Smith Nielsen: Hvad er en fødselsdepression og tilknytning og samspil  (d. 8. maj)

● Definition (herunder diagnostik og transdiagnostik)

● Screening

● Risikofaktorer i forbindelse med udvikling af en fødselsdepression

● Konsekvenser

● Kort om tilknytning

● Fødselsdepressioners mulige betydning for samspil og tilknytning

 

Dag 3-4 v. Anna-Katherine Højland: Udvikling af fødselsreaktioner og behandlingsmuligheder (d. 4.- 5. juni)

● Perinatale traumer

● Forskellige "typer" efterfødselsreaktioner og screening heraf  

● Newborn behavioral observation, PC-era

● Behandling af efterfødselsreaktion - kliniske færdigheder

● Klinisk guidelines i arbejdet med svære fødsels- eller graviditetsberetninger

Dag 5-6 v. Svend Aage Madsen: Mænd og fødselsdepression (25.-26. juni)

● Mænds psyke, skjulte psykiske problemer og måder at udtrykke psykiske tilstande på

● At have psykiske problemer, at søge hjælp og at være patient

● Manden som far og den nyeste viden om mænds forhold til forældreskabet

● Fødselsdepression – ”perinatal depression” - hos fædre: udbredelse, karakteristika, screening mv.

● Behandling af mænd med fødselsdepressioner – før og efter fødslen:

    ○ Tilbagetrækning

    ○ Vrede

    ○ Hurtigt væk fra smerte

    ○ Overvældende følelser

    ○ Ambivalens

● Behandlingsmål: Lettelse af faderens tilstande og styrkelse af hans tilknytning til barnet.