edward-howell-VlTJdP8ZY1c-unsplash.jpg

BEHANDLING AF MØDRE MED EFTERFØDSELSDEPRESSION MED CFT

5-DAGES KURSUS OM BEHANDLING AF MØDRE MED EFTERFØDSELSDEPRESSION MED COMPASSION FOKUSERET TERAPI VED MICHELLE CREE

Kort om kurset

Ønsker du at fordybe dig i, hvordan en efterfødselsdepression kan behandles med udgangspunkt i Compassion fokuseret terapi (CFT)? Så kig med her! På dette kursus introduceres du for CFT og opbygger din evne til at arbejde med de specifikke problematikker, som mødre med efterfødselsdepressioner kan have i forhold til sig selv og relationen til det nyfødte barn. Der vil være fokus på både individuel- og gruppebehandling. Du behøver ikke at vide så meget om CFT for at få et godt udbytte af kuret. Det vil dog særligt give mening for dig, der allerede arbejder med efterfødselsdepressioner.

Målgruppe: Psykologer, sundhedsplejersker, jordemødre, familieterapeuter og andre, der arbejder med behandling af efterfødselsdepressioner.

Underviser: Michelle Cree, klinisk psykolog ved Derbyshire Childbearing and Mental Health Service, and Mother and Baby Unit i England.

 

Sted: Grønløkkevej 8d, 5000 Odense, Danmark

 

Datoer: Mandag den 25/10-2021, tirsdag den 26/10-2021, onsdag den 27/10-2021, fredag 29/10-2021 og lørdag 30/10-2021

Bemærk der ikke er undervisning torsdag.

Tilmeldingsfrist: Tilmelding sker via først til mølle-princip. Vi skal have din tilmelding senest den 1. august 2021

 

Betingelser ved tilmelding:

Tilmelding er bindende og billetten refunderes kun, såfremt kurset ikke kan afholdes. Nedlukker Corona muligheden for fysisk fremmøde, afholdes kurset online. Vi bestræber os dog på, at kurset kan afholdes med fysisk fremmøde.

Deltagere: Max 25 deltagere. 75 % af kursisterne skal være psykologer og 25 % kan være fra andre faggrupper (dette af hensyn til at få kurset godkendt på psykologernes specialistuddannelse). 

Forplejning: Du har mulighed for selv at tage mad med. Der er køleskab til rådighed, hvor du kan opbevare din mad. Dertil er det muligt at bestille mad til 500 kr. for alle 5 dage. Kaffe, te og vand er inkluderet i kursusprisen. 

Deltagerform: Fysisk fremmøde, med forbehold for Corona-situationens udvikling.

Pris: Kursus pris: 7.500 kr. Det er muligt at betale kurset i 3 rater, med et gebyr på 100 kr. 

Merit: Kurset er på specialistuddannelsen i psykoterapi med både børn og voksne i anden teoretisk referenceramme. Kurset er godkendt i sundhedspsykologi på modulet Teori og metode i det kliniske arbejde. Indtil 1. januar 2024 kan kurset bruges som fleksibelt valg. 

Sprog: Michelle Cree taler engelsk, så kursister skal kunne forstå engelsk på et rimeligt niveau. Kursister behøver dog ikke tale engelsk, da gruppearbejde vil være dansk og vi gerne oversætte spørgsmål fra dansk til engelsk.

Tilmelding: Tilmelding er bindende. Tilmeld dig ved at skrive mail til gro-kursusudbyderne@protonmail.com, hvorefter du vil modtage en tilmeldelsesblanket og betalingsinformation, såfremt der er plads. 

Kursusbevis: Du vil modtage et samlet kursusbevis. 

Kursusbeskrivelse: Mødre der rammes af en efterfødselsdepression oplever ofte meget lidelse, selvkritik og skam, samtidig med, at de skal forholde sig til de indre og ydre forandringer, der opstår i forbindelsen med det at få et barn. Hvordan disse mødre kommer igennem denne tid, afhænger af mange faktorer, men en afgørende faktor er, hvordan de forholder sig til sig selv og omverdenen. På dette kursus vil kursisterne blive indført i, hvorfor egenomsorg og ’selfcompassion’ er så vigtig i forbindelse med det spirende moderskab. Kursisterne vil blive indført i de forskellige stadier i det, der kaldes ’The Compassionate Mind’ i relation til den perinatale periode. Kursisterne får et indblik i, hvordan man kan arbejde klinisk med ’The Compassionate Mind’ i den perinatale periode, mens kursisten også selv vil opleve nogle af øvelserne på egen krop, som både terapeut og klient. Eksempelvis vil kursisterne arbejde med temaer som ’multiple selves’ og ’kritikeren’ samt hvordan der specifikt kan arbejde med disse temaer i den perinatale periode.

 

Der vil undervejs både være fokus på hvordan man kan arbejde med self-compassion i grupper og i individuelle forløb, ligesom der undervejs vil arbejdes med, hvordan en positiv relation mellem mor og baby, sideløbende med behandlingen af moderens depression, kan faciliteters.

UNDERVISER

MICHELLE CREE

MSc Clinical Psychology, BSc Psychology (Hons) (2:1)

Michelle blev uddannet som psykolog i 1995 og har siden 2005 arbejdet med mødre, der har udfordringer på det perinatale område. Hun har med baggrund i Compassion Fokuseret Terapi, udviklet en behandlingstilgang til disse mødre, som hun også har nedfældet i bogen 'The Compassionate Mind Approach to Postnatal Depression'. Michelle har forsket i emnet og skrevet flere forskningsartikler samt arbejdet som lektor på Derby universitet.

  • Facebook
  • LinkedIn

©2020 by Gro Kursusudbyderne I/S. Proudly created with Wix.com